Manifesto

En: Our practice has been established to provide Architectural Solutions. Where there is a symbiosis of function and aesthetics there should be an architect. We believe that Architecture is a process which starts from the emergence of a need and ends with the delivery of the product.

TR: OCA/Mimarllk mimari yaklaşımmların mümkün olabilecegi her alanda faaliyet göstermek için kurulmuştur. işlevin ve estetiğin bir arada oldugu her yerde mimar olmalıdır. Biz mimarlığın ihtiyacın ortaya çıkması ile başlayan ve son ürünün teslim edilmesine kadar uzanan bir süreç olduğuna inanıyoruz.

OCA/Mimarllk mimari değerleri sadece estetik bir yaklaşım olarak düşünmmek­ten öte, çevre, güneş ve yer çerçevesinde ele almaktad1r. Tasarım aşamasın­da tüm bu faktörlerin ele alındığı bir bina kullanışlı, estetik ve işletim giderlerinin düşük olduğu bir yapı ortaya çıkarmaktad1r. OCA/Mimarlık küçük olçekli yapılardan büyük olçkli yapılara, endustriyel yapılardan turizm yapılarına, konut yapılarından iç dekorasyona kadar tüm projelerde hizmet vermektedir.