Hakkımızda

Bilgi ve tecrübeyle
geleceği inşa ediyoruz.

BİZ KİMİZ

Tasarım, yaşamı güzelleştirir.

OCA//Mimarlık, Orçun Cavit Alp tarafından mimarlık pratiğinin ve mimari yaklaşımların mümkün olduğu her alanda faaliyet göstermek için kurulmuştur. Düşence yapısının merkezinde işlev ve estetiğin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu fikri bulunmaktadır. OCA//Mimarlık inşaat ve müteahhitlik alanlarında da faaliyet göstermektedir. Yeni Projeler fikir olarak başlar, inşaa edilir.

OCA//Mimarlık, 2021 yılında; Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp’in 1990 yılında kurmuş olduğu ALP Mimarlar’ın tecrübesini de yanına alarak yoluna devam etmektedir. ALP Mimarlar’ın portfolyosunda T.C. Riyad Büyükelçiliği, Japonya Türk Evi, Kayseri Hilton gibi Türkiye Mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan yapılar bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp’in mirasının yaşatılması için ALP Mimarlar ve OCA//Mimarlık çatısı altında AVA İNİSİYATİFİ olarak faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir çalışma grubu kurulmuştur. Bu grubun amacı firma bünyesinde haiz olan bilgi birikiminin ve tecrübelerin kamu yararı sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar altta aşağıdaki gibidir:

-Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı İyileştirme Çalışması
-Kıbrıs-Türkiye Arası Yüzer Viyadük Çalışması
-Kadıköy Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvası Projesi
-Galata Kulesi’nin Etrafının İyileştirilmesi Çalışması

Bu projeler ilgili idari kurumlarla paylaşılmış ve kamu yararı sağlaması amaçlanmıştır.